Lietošanas noteikumi

Lūdzu, lasiet šos Lietošanas noteikumus ('noteikumi') uzmanīgi, pirms izmantojat mūsu mājaslapu.

Apmeklējot un izmantojot šo mājaslapu, jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja jūs neesat gatavs pieņemt šos noteikumus, lūdzu, neizmantojiet mūsu mājaslapu.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Viss mājaslapas saturu, tostarp tekstu, attēlus, grafikas, logotipus, dizainu un programmatūru, ir aizsargātas ar intelektuālā īpašuma tiesībām un ir mūsu īpašums vai trešo pušu īpašums, kas mums ir atļāvis to izmantot.

Jums ir aizliegts kopēt, reproducēt, izplatīt vai modificēt mūsu mājaslapas saturu bez mūsu izsmeļu rakstiskas piekrišanas.

  • Izmantojot mūsu mājaslapu, jūs piekrītat ievērot visus attiecīgos intelektuālā īpašuma tiesību noteikumus.

Pieejamība

Mēs nevaram garantēt, ka mūsu mājaslapa būs nepārtraukti pieejama vai brīva no kļūdām. Mēs varētu veikt uzturēšanas darbus vai atjaunināt mūsu mājaslapu jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādām kļūdām, kas rodas, izmantojot mūsu mājaslapu, un neuzņemamies pienākumu pilnībā nodrošināt mūsu mājaslapas pieejamību visu laiku.

Saites uz trešo pušu mājaslapām

Mūsu mājaslapa var saturēt saites uz trešo pušu mājaslapām, kuras mums nepieder. Mēs neuzņemamies atbildību par šo trešo pušu mājaslapu saturu un darbību. Jūs apmeklējat šīs mājaslapas uz savu risku.

  • Mēs nekontrolējam vai uzraugām trešo pušu mājaslapu saturu, un neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai zādzībām, kas rodas, izmantojot šīs mājaslapas.

Izmaiņas noteikumos

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas šajos noteikumos. Izmantojot mūsu mājaslapu pēc šo izmaiņu publicēšanas, jūs piekrītat izmainītajiem noteikumiem.

Jums ir jāpārskata šie noteikumi regulāri, lai būtu informēts par jebkādām izmaiņām.